Regulamin zakupów

Dane sprzedawcy:
Mop Serwis Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 14
82-500 Kwidzyn
NIP: 581-192-37-64
REGON: 220761326
KRS: 0000324556

Zamówienia:

 • Oferta sklepu internetowego ważna jest na terenie Polski. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 • Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia, pocztą e-mail lub telefonicznie. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane i realizowane.
 • W razie wątpliwości przesłane do nas zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub e-mail przez obsługę esklepu.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.
 • Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu wystawienia faktury za zakupiony towar poprzez kontakt z obsługą techniczną sklepu 55 646 31 52, esklep@mopserwis.pl)
 • Cena zamówienia podana na stronie internetowej sklepu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia - chyba, że produkt, w chwili zamówienia jest niedostępny, cena może ulec zmianie o czym Sprzedawca poinformuje Klienta. Do ceny zamówienia należy doliczyć koszty przesyłki.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 • W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.
 • Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne oraz zdjęcia nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem obsługi klienta przed podjęciem decyzji o zakupie. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 • Firma MOP SERWIS SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

Wysyłka:

 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora.
 • Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.
 • Zamówiony sprzęt wysyłamy przesyłką kurierską w ciągu max. pięciu dni roboczych od daty zamówienia, chyba że przy produkcie podany był inny termin dostępności, bądź uzgodniono indywidualne.
 • Razem z przesyłką dostarczane są: gwarancja, dostępna dokumentacja oraz dokument zakupu - faktura VAT.
 • Należność za zamówiony sprzęt pobierana jest przez kuriera w przypadku opcji przesyłki za pobraniem.
 • Istnieje możliwość przedpłaty. Zamówienie jest realizowane po wpłynięciu kwoty na nasze konto.
 • W przypadku zamówień z wybraną opcją płatności-przedpłata maksymalny czas na realizację płatności to 5 dni roboczych wliczając dzień zamówienia.  
 • Dostępne są również metody płatności ON-LINE, które wyświetlają się w momencie realizacji zamówienia.
 • Dopuszcza się ustalenie indywidualnego sposobu zapłaty za przesyłkę po kontakcie z obsługą sklepu.
 • Zamawiane towary dostarczane są poprzez firmę kurierską.

Prawo do odstąpienia od umowy:

 • Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby MOP SERWIS Sp. z o.o. MOPSERWIS Sp. z o.o. umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: mopserwis@mopserwis.pl. 
 • Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej.

 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 • Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym MOP SERWIS Sp. z o.o. posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.
 • Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi nie musi podlegać cały zestaw.
 • Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Uprawnienia i obowiązki określone w tym dziale Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). 

Reklamacje:

 • Zamówiony towar podlega gwarancji wg specyfikacji producenta.
 • Każdy towar sprzedawany przez MOP SERWIS jest nowy i wolny od wad.
 • Kupujący ma prawo zgłosić nieprawidłowe działanie urządzenia w terminie przysługującym dla kupionego produktu.
 • O reklamacji należy poinformować sprzedawcę drogą meilową na adres: esklep@mopserwis.pl lub telefonicznie 55 646 31 52.
 • Standardowo proces reklamacyjny trwa 14 dni lecz w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie poinformowany drogą meilową lub telefoniczną.

Polityka Prywatności:

 • Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 • Klient ma dostęp do swoich danych osobowych, które może przeglądać, zmieniać lub całkowicie usunąć.

Dane osobowe

 • 1.Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:
 • a) imię i nazwisko,
 • b) adres poczty elektronicznej,
 • c) adres zamieszkania,
 • d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 • e) telefon kontaktowy,
 • f) numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.
 • 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • 3. Informujemy , że:
 • Administratorem danych osobowych jest MOP SERWIS Sp. z o.o.,ul. Ogrodowa 14, 82-500 Kwidzyn - IOD, NIP: 581-192-37-64, esklep@mopserwis.pl, tel: 55 646 31 52,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji zlecenia/ umowy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 • 3. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

Przetwarzanie danych osobowych

 • Informujemy , że:
 • Administratorem danych osobowych jest MOP SERWIS Sp. z o.o.,ul. Ogrodowa 14, 82-500 Kwidzyn - IOD, NIP: 581-192-37-64, esklep@mopserwis.pl, tel: 55 646 31 52,
 • Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Pani/ Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Pliki cookies

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - MOP SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Ogrodowa 14, 82-500 Kwidzyn.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • d)      utrzymywanie zawartości koszyka, który jest niezbędny do prawidłowego przetwarzania zamówienia
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 • W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną esklep@mopserwis.pl lub po nr tel. 55 646 31 52
 • Zakup w sklepie internetowym www.mopserwis.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć